Okruhy zimní údržby 2020-2021

1. Pracovní okruh  - O1 – Horní Staré Město, Horní Předměstí, Střední Předměstí, Voletiny, Libeč
2. Pracovní okruh  - O2 – Česká Čtvrť, Dolce, Bojiště, Bezděkov, Voletiny 
3. Pracovní okruh  - O3 – Kryblice, střed města 
4. Pracovní okruh  - O4 – Poříčí, Voletiny 
5. Pracovní okruh  - O5 – Horní Předměstí, město 
6. Pracovní okruh  - O6 – Kryblice 
7. Pracovní okruh  - O7 – Česká Čtvrť 
8. Pracovní okruh  - O8 – Lhota, Bezděkov, Bohuslavice 
9. Pracovní okruh  - O9/1 - Horní Staré Město - O9/2 – Babí 
10. Pracovní okruh  - O10 – Volanov, Oblanov 
11. Pracovní okruh  - O11 – Horní Předměstí, Sluneční stráň 
12. Pracovní okruh  - O12 – Bojiště, Dolníky 
13. Pracovní okruh  - O13 – Starý Rokytník, Střítež 
14. Pracovní okruh  - O14 – Libeč 
15. Pracovní okruh  - O15 – Nové Dvory 
16. Pracovní okruh  - O16 – Horní Staré Město 
17. Pracovní okruh  - O17 – Horní Předměstí 
18. Pracovní okruh  - O18 – Střední Předměstí, Horní Staré Město (levá strana) 
19. Pracovní okruh  - O19 – Poříčí, Kryblice 
20. Pracovní okruh  - O20 – Česká Čtvrť 
21. Pracovní okruh  - O21 – chodníky užší než 2 m 
22. Pracovní okruh  - O22 – sídliště „Zelená louka“
23. Pracovní okruh  - O23 – Společenské centrum UFFO 
24. Pracovní okruh  - O24 – parkoviště I. 
25. Pracovní okruh  - O25 – parkoviště II. 
26. Pracovní okruh  - O26 – parkoviště III. 
28. Pracovní okruh  - O28 – parkoviště Family centrum 
29. Pracovní okruh  - O29 – Horní Staré Město 
30. Pracovní okruh  - O30 – ruční čištění a posyp I. 
31. Pracovní okruh  - O31 – ruční čištění a posyp II. 
32. Pracovní okruh  - O32 – ruční čištění a posyp III. 
34. Pracovní okruh  - O34 – sídliště H.S.M. (pravá strana) 
35. Pracovní okruh  - O35 – sídliště H.S.M. (levá strana) 
36. Pracovní okruh  - O36 – veřejná služba 
39. Pracovní okruh  - O39