Středisko oprav

Toto středisko zajišťuje opravy v celé šíři městského mobiliáře. Jsou to komunikace, zastávky MHD, dopravní značení, lavičky, koše, dětská hřiště atd. Dále nabízí drobné klempířeké, zámečnické a truhlářské práce.

kontaktní osoba: Bc. Jakub Rosi, 499 739 416, rosi@tstrutnov.cz